Uz podršku Evropske unije, u Temerinu je 21. septembra 2012. svečano otvoren  DNEVNI CENTAR ZA DECU I RODITELJE. Na suncem okupanoj bini (terasi Dnevnog centra), deca i mladi sa smetnjama u razvoju uz podršku drugara, osoblja i volontera, iznenadili su svojim izvanrednim muzičko dramskim nastupom preko stotinu okupljenih gostiju u Temerinu. U inkluzivnom programu vešto su se smenjivali: najmlađe ’bubamarice’ u prelepim kostimima, dobro uvežbani dramski igrokazi, klasični koraci bečkog valcera  i ritmovi popularne ’zumbe’, uz koju su plesali kako mladi, tako i osoblje, u prepoznatljivim majicama Dnevnog centra. Na kraju programa, ’’u vozić podrške’’ uključili su se brojni gosti, kao i sam predsednik opštine. Čini se da su svi, pa i ptičice na grani, toga dana svojski podržali decu koja su dala najbolje od sebe! U prelepom okruženju i još lepšoj unutrašnjosti Dnevnog centra sve je mirisalo na profesionalizam i dobru organizaciju.  ’Svečano i emotivno!’ – bili su najčešći utisci prisutnih zvanica. 

Projekat DNEVNI CENTAR ZA DECU I RODITELJE sprovodi opština Temerin u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad, tokom 2012. godine, iz sredstava Evropske unije, iz programa IPA 2009 iz programa ’’Unapređenje prava, zapošljavanja i životnih uslova interno raseljenih lica u Srbiji’’. Cilj ovog projekta je socijalna inkluzija i razvoj kapaciteta različitih ugroženih grupa (interno raseljenih nezaposlenih lica i dece i mladih sa invaliditetom) kroz uspostavljanje lokalnih socijalnih usluga. 

Ispred nosioca projekta, predsednik opštine Temerin, g-din Vladislav Capik, pozdravio je prisutne goste, decu i roditelje, ističući: ’’Uz podršku Evropske unije, obezbedili smo dugo očekivani DNEVNI CENTAR ZA DECU I RODITELJE u Temerinu, prostor i uslove gde deca i mladi sa invaliditetom mogu da se druže, uče i vežbaju i aktivno provode svoje vreme uz podršku projektnog tima u svojoj lokalnoj zajednici. Nakon završetka projekta, lokalna samouprava će podržati nastavak rada Dnevnog centra i  obezbediti da ove usluge ostanu stalne lokalne usluge, dostupne svoj deci sa invaliditetom i njihovim porodicama u Temerinu.’’ Prisutni državni sekretar ministarstva za rad i socijalnu politiku, g-din Zoran Martinović istakao je doprinos ministarstva u naporima da kroz različite vrste donacija, podrže razvoj različitih vaninstitucionalnih lokalnih usluga širom Srbije. Takođe je istakao, da je projekat u Temerinu jedan od najbolje sprovedenih  projekata na ovom konkursu i da na najbolji način afirmiše kapacitete ranjivih grupa i umrežavanje raspoloživih resursa jedne opštine. Autorka i koordinatorka projekta, g-đa Biljana Maričić, predstavila je najvažnije postignute rezultate projekta do sada: ’’Ovim projektom obezbedili smo trostruki efekat: projekat je podrška deci da se razvijaju u skladu sa svojim sposobnostima; podrška roditeljima da lakše savladaju svakodnevne probleme i podrška profesionalcima da unaprađuju kapacitete i stručni rad sa decom sa smetnjama u razvoju!’’ i dodala: ’’Mnogo smo radili na obaveštavanju zajednice i profesionalaca o potrebama i mogućnostima dece i mladih sa smetnjama u razvoju. Obišli smo škole i predstavili dnevne usluge, obučili buduće pružaoce usluga i volontere za rad sa ovom decom, adaptirali smo i kvalitetno uredili i učinili pristupačnim objekat i prostor, opremili ga potrebnom opremom i nameštajem ’’po meri deteta’’. Obišli smo i porazgovarali sa preko 60 porodica u Temerinu i prema njihovim potrebama planirali dnevne usluge i sadržaje: grupni i individualni rad u centru, rad u radionicama, tretmane sa defektologom i fizioterapeutom i druge aktivnosti za decu i mlade kao i sadržaje za roditelje. Ovakav vid lokalne podrške značajno će olakšati i život porodica dece sa invaliditetom u Temerinu!’’

Glavni akteri događaja, deca i mladi ispunili su očekivanja, a publika ih je nagradila osmesima, dugim aplauzima i skrivenim brisanjem očiju. Sa bine u Temerinu, deca su poslala pozitivnu poruku o svojim mogućnostima i talentima, a svim prisutnim ostalo je podsećanje da su problemi dece sa smetnjama u razvoju problemi svih nas i problemi zajednice u kojoj živimo. A Temerin je ponovo pokazao kako je odgovorna opština u kojoj solidarnost, tolerancija i poštovanje ljudskih prava i različitosti jesu jedini principi koji vode dalje.

Pogledajte fotografije sa otvaranja ovde.