U veoma podsticajnom okruženju, Dnevni centar svakodnevno deci i roditeljima nudi različite dnevne usluge, veći broj struktuiranih sadržaja (radionice/usluge/aktivnosti) kroz grupni ili individualni rad i druženje. Sa decom se radi na održavanju ili razvijanju individualnih potencijala dece (kretanje i motoričke sposobnosti, razvoj govora, grafomotorika i sl.) do maksimalno mogućih granica. U DC deca i mladi glume, plešu, igraju, smeju se i raduju dok su njihovi roditelji tada, bar na kratko, oslobođeni obaveze da bdiju nad njima! Ponuđeni dnevni sadržaji imaju za cilj socijalizaciju, inkluziju i integraciju dece i mladih sa smetnjama u razvoju u društvu.

Grupni rad sa decom i mladima odvija se kroz 4 vrste RADIONICA

1. EDUKATIVNA RADIONICA

Edukativne radionice podstiču kvalitetniji život dece i mladih sa smetnjama u razvoju u kući i okruženju. U okviru nekoliko važnih segmenata, deca i mladi: ovladavaju ili usavršavaju osnovne životne veštine (održavanje lične i higijene prostora); uče da pripremaju jednostavne obroke i zdravo se hrane (zašto je važno piti vodu, jesti hleb i žitarice, voće, povrće, meso i dr.); stiču socijalne veštine i razvijaju samostalnost i samopouzdanje, kako da brinu o sebi; uče se lepom ponašanju i kako da poboljšaju svoju komunikaciju, da slobodno izražavaju svoja osećanja i interesovanja; stiču znanja i veštine iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine kroz igru,  razgovor, zabavu i druženje, aktivno učenje i uvežbavanje (pranje zuba, pranje i feniranje kose, pripremanje i degustacija jednostavnih obroka).  

2. KREATIVNA RADIONICA

Radno okupacione radionice su veoma kreativne i doprinose poboljšanju psihomotornih sposobnosti, podstiču razvoj kreativnosti i stvaralaštva kod dece i mladih sa smetnjama u razvoju, u skladu sa njihovim mogućnostima. U stimulativnoj atmosferi, uz upotrebu inspirativnih materijala i kreativnih tehnika, razvijaju finu motoriku i koordinaciju šake, kreativnost i stvaralaštvo, međusobnu interakciju kroz zajednički rad i druženje. Najuspešnije i najinteresantnije radionice (po meri dece) su: Lepimo plastelinom, Pravimo lutke-zmije, Ukrasni magneti i druge. Atmosfera na radionicama je radna i stimulativna. Deca se rado uključuju i međusobno sarađuju, što najbolje potvrđuje njihova veselost i radoznalost, te nestrpljenje da saznaju šta se radi na sledećoj radionici! Deca su najsrećnija kada nešto naprave i sa ponosom se hvale drugima!

Podrška: Ženska kreativna radionica iz Temerina.

3. MUZIČKO DRAMSKA RADIONICA

Ove aktivnosti sprovode se kroz tri polja delatnosti: 1. Jezik, govor i komunikacija; 2. Dramsko stvaralaštvo i 3. Muzička umetnost. Kroz aktivnosti iz ovih oblasti, deca i mladi se osposobljavaju za bolju komunikaciju, razvijaju maštu, kreativnost i stvaralaštvo, talenat, jačaju koordinaciju pokreta, memoriju i pažnju. Naša deca i mladi rado prihvataju igru, pesmu i ples u DC ali su najradosnija kada sama izvode dramske tekstove i igraju uloge na improvizovanoj bini (terasi). U toku je priprema programa za ceremoniju svečanog otvaranja DC i za tu priliku deca i mladi, uz podršku tima DC, pripremaju dramske jednočinke, muzičke numere i ples. Deco, dođite da učimo, glumimo, pevamo i igramo ZAJEDNO!!!

4. REKREATIVNO REHABILITACIONA RADIONICA

U sportsko rekreativnoj radionici i rehabilitaciji, pomoću terapijskih metoda unapređuju se psihofizičke sposobnosti i mogućnosti kod dece i mladih sa smetnjama u razvoju kroz grupni rad i individualne programe. Kroz rehabilitaciju razvijaju se motorne aktivnosti, bolja koordinacija pokreta, bolja ravnoteza (održavanje određenog položaja nad različitim površinama oslonca), poboljšanje hoda sa što ritmičnijim pokretima praćenih posturalnim prilagođavanjem. Fizioterapija dece i omladinaca usmerena je na: sveobuhvatni pristup postizanja normalne motoričke funkcije i normalnih obrazaca pokreta kroz ponavljanje stimulusa i sprečavanje daljeg razvoja poremećaja, podsticanje mišićne aktivnosti u vidu jačanja i istezanja, povećanje obima pokreta zglobovima, usvajanje novih obrazaca, stabilnost i održavanje pravilne posture. Primarni cilj sportsko rekrativne radionice je da, putem stimulacije kroz vezbu i igru, postignemo što veći stepen nezavisnosti kod dece i mladih. 


Individualni tretman dece sa defektologom, fizioterapeutom i psihologom:

Individualni tretmani namenjeni su deci sa smetnjama u razvoju koja se, zbog prirode svojih poteškoća (trenutno), ne mogu uključiti u grupu ili kojoj je, pored grupnog rada, potreban i dodatni podsticaj i podrška u određenim oblastima.


Psihološke radionice za mlade su omiljene među mladima i vrlo posećene! Namenjene su jačanju ličnih kapaciteta i integraciji mladih sa invaliditetom u društvenom okruženju. Inkluzivnog su karaktera i obrađuju, mladima bliske i aktuelne teme: odrastanje i razvoj, emocionalnost, mentalno i reproduktivno zdravlje, sticanje samopouzdanja i preuzimanje odgovornosti, bolja komunikacija sa vršnjacima, polnost i seksualnost, školovanje i obrazovanje mladih sa invaliditetom, zapošljavanje i drugo.  Često mladi sa invaliditetom trpe na više nivoa odbacivanje i neprihvatanje od vršnjaka i, bez prave podrške porodice koja se suočava sa diskriminacijom u sredini,  postaju usamljeni i nezadovoljni. Radionice su interaktivne - kroz vežbu i razgovor polaznici postaju svesni problema ali i mogućnosti kako da ih samostalno rešavaju i prevazilaze. Prateći sadržaji su vežbe disanja, meditacija, sticanje veština i tehnika nenasilne komunikacije. Zajedno učimo da se radujemo i budemo srećni! 


Pored navedenih sadržaja, deci i mladima organizujemo i druge inkluzivne sadržaje: rođendanske proslave, gostovanja, druženja, predstave, ples, odlaske na manifestacije i događaje, izlete, turnire, učenje jezika i drugo. Ukoliko i Vi imate DOBRU IDEJU, potrudićemo se da je zajedno realizujemo u našem DNEVNOM CENTRU! 


SARADNJA SA RODITELJIMA

Uspeh dece sa smetnjama u razvoju najvećim delom zavisi od njihovih roditelja!  Stoga su roditelji naši uvaženi i najbolji saradnici! Od samog uspostavljanja DC, pitali smo decu i roditelje za mišljenje i sugestije kako bi DC bio PO MERI DETETA. Aktivnosti, namenjene roditeljima i članovima porodica su: zajednički susreti i razgovori, psiho socijalna podrška, savetodavno terapijski rad, grupne radionice za roditeje i sl.

Radionice za roditelje imaju za cilj podsticanje ličnog  razvoja  učesnika radionica, kroz razvoj roditeljskih veština i kompetencija (principi ličnih primera i iskustava). Na radionicama pričamo o emocijama: ljutnji, ljubomori, stresu, ljubavi i sl. i postajemo svesni dobrih odnosa i navika u kontaktu sa decom te ih podstičemo  na dalje razvijanje (princip suočavanja kroz priču i glumu teških situacija i sopstvenih negativnih emocija). Zajedno uviđamo mogućnosti za podsticanje detetovog razvoja i osamostaljivanje u mogućim granicama. Ne ignorišući  budućnost,  tražimo mogućnost! Zajednički kreiramo teme i sadržaje radionica. 


SARADNJA I PARTNERSTVO

- Lokalne škole u Temerinu

- ŠOSO ’’Milan Petrović’’ iz Novog Sada (pružanje konsultativne i stručne podrške i prenošenje iskustva dobre prakse)

- Predškolska ustanova

- Kreativna ženska radionica iz Temerina 

- Nacionalna služba zapošljavanja i drugi