27/02/2012 SASTANAK SA RODITELJIMA

U sali skupštine opštine Temerin, održan je prvi zajednički sastanak sa roditeljima dece i mladih sa smetnjama u razvoju. U kreiranju usluga i projektnih aktivnosti, stručni tim je želeo da čuje mišljenje i potrebe roditelja dece sa smetnjama u razvoju. Nakon pozdrava predsednika opštine, g-dina Gustonj Andraš i direktora Centra za socijalni rad, g-dina Danijela Hajduka, o potrebi brige i zaštite dece i mladih sa smetnjama u razvoju na regionalnom nivou govorila je g-đa Vesna Piperski. Nakon toga je koordinatorka projekta predstavila projektne aktivnosti i pozvala roditelje i decu na aktivnu saradnju i partnerstvo. Interesovanje roditelja je bilo veliko (preko 80 prisutnih) kao i potvrda potrebe za postojanjem dnevnog centra u Temerinu.