12/02/15. Stručni skup ’’PORODICA – najvažniji oslonac svakog deteta’’

U cilju unapređenja kapaciteta profesionalaca iz centara za socijalni rad za pružanju efikasnije podrške porodicama dece u riziku (sa posebnim akcentom na decu sa smetnjama u razvoju) u Dnevnom centru je, 12.februara 2015. održan akreditovani jednodnevni stručni skup. Učešće na skupu uzeli su predstavnici iz osam centara za socijalni rad južno bačkog regiona. Teme i predavači skupa: Značaj uloge porodice i podsticajne sredine u razvoju i odrastanju dece sa smetnjama u razvoju (Biljana Maričić, CSR Temerin), Efikasnija podrška porodici dece sa smetnjama u razvoju u cilju sprečavanja institucionalizacije (Živorad Gajić, Republički zavod za socijalnu zaštitu), Razvoj alternativnog sistema podrške profesionalcima u radu sa porodicom (Željka Burgund, FICE Srbija), Dosadašnja iskustva na implementaciji usluge podrške porodici i neki pravci razvoja usluge (Vidoje Radulović, SOS ''Dečije selo''). Namera ovog skupa je bila da se obezbedi dodatna podrška i razmena profesionalcima, nova znanja i specifičnosti u radu, novi pravci razvoja (korisne tehnike i dobre prakse) radi pružanja efikasnije podrške deci i porodicama u riziku koje se iz dana u dan suočavaju sa sve većim problemima u odgajanju svoje dece kako na lokalnom tako i na širem nivou. Učesnici su visoko vrednovali organizaciju i kvalitet ponuđenih sadržaja, uz pohvale radu Dnevnog centra.

Fotografije pogledajte ovde.