1-2/12/2015. Stručni skup i Sajam razmene 2015

Vaspitači Dnevnog centra učestvovali su na stručnom skupu i Sajmu razmene 2015. u organizaciji FICE Srbija, u Crowne Plaza u Beogradu. Skup je bio prilika za razmenu znanja i dobrih praksi između stručnjaka koji rade sa decom iz osetljivih grupa a sajam prilika da predstavimo kapacitete dece i mladih našeg Dnevnog centra.