DNEVNI CENTAR ZA DECU I MLADE na sajtu naših prijatelja

Još jedna potvrda da se dobar glas daleko čuje! O Dnevnom centru je objavljena priča na sajtu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Šta oni misle o nama pročitajte ovde.